Dİjital Dönüşüm Platformu

Vizyon:Dijitalleşen dünyada, iş dünyasına dijital dönüşümde öncülük ederek yol gösterici olmak

Misyon: İş dünyasını dijital dönüşüme taşıyarak, sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceği şekillendirmek. Eğitim, zirve, danışmanlık ve çözümlerle bireyleri ve kurumları dijitalleşme yolculuğunda desteklemek ve ulusal ile uluslararası arenada bir dijital dönüşüm ağı oluşturarak, sektörler arası işbirliğini teşvik etmek.

Ana Hedefler:

  1. İş dünyasına yönelik kapsamlı dijital dönüşüm eğitimleri ve zirveleri düzenlemek.
  2. Danışmanlık hizmetleriyle kurumların dijital dönüşüm stratejilerini oluşturmak ve uygulamalarını desteklemek.
  3. Yenilikçi dijital çözümler sunarak, iş süreçlerini optimize etmek ve dijitalleşme kapasitelerini artırmak.
  4. Türkiye ve Türkiye dışından profesyonelleri bir araya getirerek, güçlü bir dijital dönüşüm ağı oluşturmak.
  5. Sektörler arası işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik ederek, dijital dönüşümde sinerji yaratmak.